Policy refund

Walay refund nga ihatag sa higayon nga ang aplikasyon na-lodge na sa Gobyerno nga website, bisan unsa pa ang resulta sa imong eVisa nga aplikasyon.

Wala kami nagsaad sa bisan unsang garantiya sa pag-apruba sa aplikasyon, apan kami nagsaad nga ang paghubad gikan sa imong lengguwahe ngadto sa English mahimong libre ug ang imong litrato madawat.

Wala kami nagsaad sa pag-uyon o pagsalikway sa aplikasyon.

Sumala sa mga resulta sa kasaysayan, 98% ang naaprobahan sa opisina sa imigrasyon sulod sa 72 ka oras.

Ang nangaging mga resulta sa kasaysayan dili timailhan sa umaabot nga mga resulta.

Wala kami maghatag tambag sa imigrasyon, giya sa imigrasyon sa mga imigrante.

Naghatag lang kami og mga serbisyo sa klerikal ug paghubad sa pinulongan sa 104 ka mga pinulongan.

Kung kinahanglan nimo ang dugang nga kasayuran, palihug tan-awa ang among: