Ngano nga gibalibaran ang akong bayad? Mga tip sa pagsulbad sa problema

Mahimong adunay daghang lainlaing mga hinungdan sa pagbalibad sa pagbayad.

kon ang imong Ang debit o credit card gibalibaran, susiha aron makita kung:

Ang imong kompanya sa kard o bangko adunay daghang kasayuran - Tawga ang numero sa telepono sa likod sa imong credit o debit card aron maagian kining internasyonal nga transaksyon. Ang imong bangko o institusyong pinansyal nahibalo niining komon nga isyu.

Ang imong kard natapos na o wala na'y petsa - siguruha nga ang imong kard balido gihapon.

Wala’y igong pondo ang imong card - siguruha nga ang imong kard adunay igong pondo aron mabayran ang transaksyon.