Ffurflen Gais Ar-lein Visa UDA

  1. 1. Cyflwyno Cais Ar-lein
  2. 2. Adolygu a Cadarnhau Taliad
  3. 3. Derbyn Visa Cymeradwy yr UD

Rhowch yr holl wybodaeth yn Saesneg

Manylion Personol

*
Rhowch eich enw olaf yn union fel y dangosir yn eich pasbort
  • Gelwir enw teulu hefyd yn Enw olaf neu Gyfenw
  • Rhowch BOB enw (au) fel maen nhw'n ymddangos ar eich pasbort.
*
Rhowch eich Enw Cyntaf a Chanol fel y dangosir yn eich pasbort
  • Rhowch eich enw (au) cyntaf (a elwir hefyd yn "enw a roddir") yn union fel y dangosir ar eich pasbort neu ddogfen adnabod.
Sicrhewch fod yr enw llawn a roddir isod (gan gynnwys unrhyw enwau canol) yn Saesneg ac yn cyfateb yn union i'r enw yn eich pasbort.

*
*
*
Rhowch eich Dinas neu Gyflwr Geni fel y dangosir yn eich pasbort
  • Rhowch enw'r ddinas / tref / pentref a ddangosir yn y man geni ar eich pasbort. Os nad oes dinas / tref / pentref ar eich pasbort, nodwch enw'r ddinas / tref / pentref lle cawsoch eich geni.
*
  • O'r gwymplen, dewiswch enw'r wlad a ddangosir yn y maes Man geni ar eich pasbort.
*
  • Byddwch yn derbyn e-bost sy'n cadarnhau eich bod wedi derbyn eich Cais yn y cyfeiriad e-bost rydych chi'n ei ddarparu.
*
*
*