چرا پرداخت من رد شد؟ نکات عیب یابی

ممکن است دلایل مختلفی برای رد شدن پرداخت وجود داشته باشد.

اگر شما بدهی و یا کارت اعتباری کاهش یافته است، بررسی کنید که آیا:

شرکت کارت یا بانک شما اطلاعات بیشتری دارد - برای انجام این تراکنش بین المللی با شماره تلفن پشت کارت اعتباری یا نقدی خود تماس بگیرید. بانک یا موسسه مالی شما از این موضوع رایج آگاه است.

کارت شما منقضی شده یا از تاریخ گذشته است - اطمینان حاصل کنید که کارت شما هنوز معتبر است.

کارت شما بودجه کافی ندارد - اطمینان حاصل کنید که کارت شما بودجه کافی برای پرداخت هزینه معامله را دارد.