Podobnost vize za SAD

Počevši od siječnja 2009. ESTA američka viza (Elektronički sustav za autorizaciju putovanja) potreban je za putnike koji posjećuju Sjedinjene Države poslovne, tranzitne ili turističke posjete mlađe od 90 dana.

ESTA je novi uvjet za ulazak stranih državljana sa statusom oslobođenja od vize koji planiraju putovati u Sjedinjene Države zračnim, kopnenim ili pomorskim putem. Elektronička autorizacija povezana je elektronički i izravno s vašom putovnicom i jest vrijedi za razdoblje od (2) dvije godine. ESTA US Visa nije fizički dokument ili naljepnica u vašoj putovnici. Na ulaznoj luci u Sjedinjenim Državama od vas se očekuje da predate putovnicu službeniku američke carine i granične službe. Ovo bi trebala biti ista putovnica koju ste koristili za podnošenje zahtjeva za ESTA vizu za SAD.

Podnositelji zahtjeva prihvatljivih zemalja/teritorija moraju prijavite se za ESTA zahtjev za američku vizu minimalno 3 dana prije datuma dolaska.

Građani Kanade ne trebaju ESTA američku vizu (ili elektronički sustav za autorizaciju putovanja).

Građani sljedećih nacionalnosti mogu se prijaviti za ESTA vizu za SAD:

Prijavite se za ESTA američku vizu 72 sata prije leta.