US Visa sou entènèt

America Visa Online se yon otorizasyon vwayaj obligatwa pou vwayajè k ap vizite Etazini pou biznis, touris oswa transpò piblik. Pwosesis sou entènèt sa a pou Sistèm Elektwonik pou Otorizasyon Vwayaj Ozetazini te aplike apati janvye 2009 pa Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè Etazini.

Ki sa ki America Visa Online (e-Visa)?


Amerik Visa sou entènèt (eVisa) se yon fason espesyal pou aplike pou yon viza pou antre nan Etazini. Yo rele li US Visa Online (eVisa) paske moun pa oblije ale deyò epi aplike pou yon viza nan anbasad ameriken an, oswa pa lapòs oswa voye paspò yo, oswa vizite nenpòt ofisye gouvènman an.

Se yon dokiman ofisyèl Ladwàn Ameriken ak Pwoteksyon Fwontyè (CBP) ki te pibliye ki pèmèt sitwayen ak sitwayen soti nan Peyi Visa Waiver antre Ozetazini pou touris, transpò piblik oswa biznis rezon. Elektwonik USA Visa (eVisa) se yon otorizasyon vwayaj obligatwa pou vwayajè ki vizite Etazini swa pa lanmè oswa lè pou vizit ki poko gen 90 jou.

Se yon otorizasyon elektwonik pou antre Ozetazini tankou yon Visa Touris men ak pwosesis ak etap ki pi senp. Tout etap yo ka fè sou entènèt, ki ekonomize tan, efò ak lajan. Gouvènman Ameriken an te rann li pi fasil epi kalite eVisa sa a se yon ankourajman pou transpò piblik, touris ak vwayajè biznis.

American Visa Online valab pou jiska 2 (de) ane apati dat emisyon an oswa jiskaske paspò ou a ekspire, kèlkeswa sa ki vini an premye. Peryòd validite Visa Elektwonik ou an diferan pase dire rete a. Pandan ke US e-Visa valab pou 2 zan, ou menm dire pa ka depase 90 jou. Ou ka antre Etazini nan nenpòt ki lè nan peryòd validite.

Ofisye Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè Etazini Ofisye CBP (Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè) Etazini

Ki kote mwen ka aplike pou yon Visa US Online (eVisa)?

Aplikan yo ka aplike sou entènèt nan Fòm aplikasyon pou viza ameriken.

Gen anpil peyi atravè mond lan ki ofri eVisa, USA se youn nan yo. Ou dwe soti nan yon Peyi pou egzansyon viza pou kapab pwokire yon Visa Amerik sou Entènèt (eVisa).

Plis peyi yo toujou ap ajoute nan lis peyi ki ka pwofite avantaj pou jwenn Visa Elektwonik Ameriken yo konnen tou kòm eVisa. Gouvènman Ameriken an konsidere sa a yon metòd pi pito pou aplike pou yon vizit Ozetazini ki mwens pase 90 jou.

Ofisye imigrasyon nan CBP (Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè) pral revize aplikasyon w lan, epi yon fwa li apwouve, yo pral voye yon imèl ba w ki di ke US Visa Online ou te apwouve. Yon fwa sa a se fè, tout sa ou oblije se ale nan ayewopò an. Ou pa bezwen okenn tenm sou paspò w oswa pa lapòs/kourisye paspò w nan anbasad la. Ou ka pran vòl la oswa bato kwazyè. Pou w an sekirite, ou ka pran yon enprime nan eVisa Etazini ki te voye w imèl oswa ou ka kenbe yon kopi mou sou telefòn ou / tablèt ou.

Aplike pou America Visa Online

Tout pwosesis la baze sou entènèt, soti nan aplikasyon an, peman, ak soumèt jiska resevwa notifikasyon sou rezilta aplikasyon an. Aplikan an ap oblije ranpli Fòm aplikasyon pou viza ameriken ak detay ki enpòtan, ki gen ladan detay kontak, detay travay, detay paspò, ak lòt enfòmasyon background tankou sante ak dosye kriminèl.

Tout moun ki vwayaje Ozetazini, kèlkeswa laj yo, ap gen pou ranpli fòm sa a. Yon fwa ke li ranpli, aplikan an ap gen pou fè peman Aplikasyon Visa Etazini an lè l sèvi avèk yon kat kredi oswa debi oswa yon kont PayPal epi soumèt aplikasyon an. Pifò desizyon yo pran nan lespas 48 èdtan epi yo fè aplikan an avize pa imel, men kèk ka ka pran kèk jou oswa yon semèn pou trete.

Li pi bon pou w aplike pou US Visa Online le pli vit ke w te finalize plan vwayaj ou epi pa pita pase 72 èdtan anvan antre pwograme ou nan Etazini . Yo pral fè w konnen desizyon final la pa imèl epi si aplikasyon w lan pa apwouve, ou ta ka eseye aplike pou Visa Etazini nan anbasad ameriken oswa konsila ki pi pre w la.

Kisa ki pral rive apre w fin antre detay mwen pou Aplikasyon Visa Etazini?

Apre ou fin antre tout enfòmasyon pèsonèl ou yo nan Fòm Aplikasyon sou Entènèt Visa Etazini an, yon Ofisye Visa ki soti nan CBP (Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè) pral sèvi ak enfòmasyon sa yo ansanm ak mezi sekirite atravè peyi orijin ou ak atravè baz done Interpol pou deside si aplikan an ka jwenn Visa US sou Entènèt oswa ou pa. 99.8% aplikan yo gen dwa, se sèlman yon ti fraksyon nan moun 0.2% ki pa gen dwa antre nan yon peyi pou eVisa dwe aplike pou yon pwosesis viza regilye ki baze sou papye atravè Anbasad Ameriken an. Moun sa yo pa kalifye pou yon Visa America Online (eVisa). Sepandan, yo gen opsyon pou re-aplike atravè anbasad ameriken an.

Li plis nan Apre ou fin aplike pou US Visa Online: Pwochen etap

rezon Amerik Visa Online

Visa Elektwonik Ameriken an gen kat kalite, oswa nan lòt mo, ou ka aplike pou Visa Amerik sou Entènèt la lè objektif vizit ou nan peyi a se youn nan sa ki annapre yo:

 • Transpò oswa kouch: Si w sèlman planifye pou pran yon vòl koneksyon soti nan peyi Etazini epi ou pa vle antre Ozetazini sa a US Visa Online (eVisa) se ideyal pou ou.
 • Aktivite touris yo: Kalite US Visa Online (eVisa) sa a apwopriye pou moun ki vle antre Ozetazini pou rekreyasyon, pou wè.
 • Biznis: Si w ap planifye yon vwayaj kout soti nan Singapore, Thailand, peyi Zend elatriye pou fè diskisyon komèsyal Ozetazini, Lè sa a, US Visa Online (eVisa) ap pèmèt ou antre Ozetazini pou jiska 90 jou.
 • Travay & Vizite Fanmi: Si w ap planifye vizite zanmi oswa fanmi ki abite Ozetazini deja sou yon viza/rezidans valab, Lè sa a, eVisa pral pèmèt antre pou jiska 90 jou Pou moun ki planifye yon rete pi long tankou yon ane antye Ozetazini nou. rekòmande pou konsidere US Visa nan men Anbasad la.

Ki moun ki ka aplike pou America Visa Online?

Moun ki gen paspò nasyonalite sa yo k ap chèche antre Ozetazini pou rezon touris, transpò piblik oswa biznis dwe aplike pou US Visa sou entènèt epi yo egzante de jwenn tradisyon / papye Visa pou vwayaje nan ini Etazini yo.

Sitwayen Kanada bezwen sèlman paspò Kanadyen yo pou vwayaje Ozetazini. Rezidan pèmanan Kanadyen, sepandan, ka bezwen aplike US Visa Online sof si yo deja yon sitwayen nan youn nan peyi ki anba yo.

Ki Kondisyon Elijiblite konplè pou Visa US Online (eVisa)?

Kondisyon yo trè lejè. Ou dwe ranpli kondisyon sa yo.

 • Ou gen yon paspò valab ki soti nan yon peyi ki ofri US Visa Online (eVisa).
 • Objektif vwayaj ou a dwe youn nan twa, transpò piblik/touris/ki gen rapò ak biznis (egzanp, reyinyon biznis).
 • Ou gen yon paspò valab ki soti nan yon peyi ki ofri US Visa Online (eVisa) oswa Visa lè yo rive pou sitwayen Ameriken yo.
 • Objektif vwayaj ou a dwe youn nan twa, transpò piblik/touris/ki gen rapò ak biznis (egzanp, reyinyon biznis).
 • Ou dwe genyen yon idantifikasyon imel ki valab pou w resevwa eVisa la.
 • Ou dwe gen youn nan kat debi / kredi oswa kont Paypal.

Enfòmasyon obligatwa pou Aplikasyon Visa Etazini

Aplikan Visa Entènèt Etazini yo ap bezwen bay enfòmasyon sa yo nan moman yo ranpli sou Entènèt Fòm aplikasyon pou viza ameriken:

 • Enfòmasyon pèsonèl tankou non, kote nesans, dat nesans
 • Nimewo paspò, dat emisyon, dat ekspirasyon
 • Enfòmasyon pou kontakte tankou adrès ak imèl
 • Detay Travay
 • Detay paran yo

Anvan ou aplike pou Aplikasyon Visa USA

Vwayajè ki gen entansyon aplike pou US Visa Online dwe ranpli kondisyon sa yo:

Yon paspò valab pou vwayaj

Paspò aplikan an dwe valab pou omwen twa mwa pi lwen pase dat depa, dat lè ou kite Etazini.

Dwe gen yon paj vid tou sou paspò a pou ke Ofisye Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè Ameriken an ka koupon pou paspò ou.

Visa Elektwonik ou pou Ozetazini, si yo apwouve, yo pral lye ak paspò valab ou, kidonk ou gen obligasyon tou pou gen yon paspò valab, ki ka swa yon paspò òdinè, oswa yon paspò ofisyèl, diplomatik oswa sèvis, tout bagay ki soti nan peyi ki kalifye yo.

Yon ID Imèl ki valab

Aplikan an pral resevwa USA Visa sou entènèt pa imel, kidonk yon idantite imel valab oblije resevwa US Visa Online. Fòm nan ka ranpli pa vizitè yo ki gen entansyon rive lè yo klike isit la Fòm aplikasyon pou viza ameriken.

Metòd Peman

Depi nan Fòm aplikasyon pou viza USA disponib sèlman sou entènèt, san yon ekivalan papye, yon kat kredi / debi valab oswa kont PayPal obligatwa.

Konbyen tan aplikasyon America Visa Online pran pou pwosesis la

Li rekòmande pou aplike pou America Visa Online omwen 72 èdtan anvan ou planifye antre nan peyi a.

Validite Visa USA Online

USA Visa Online se valab pou yon peryòd max de (2) ane apati dat emisyon li a oswa mwens si Paspò a ki konekte elektwonikman ak ekspire anvan de (2) ane yo. Visa Elektonik pèmèt ou rete Ozetazini pou maksimòm de 90 jou nan yon moman men ou ka sèvi ak li pou vizite peyi a repete nan peryòd validite li. Sepandan, se ofisye fwontyè yo ki t ap deside dire aktyèl ou ta gen dwa rete nan yon moman, selon objektif vizit ou a epi yo pral mete so sou Paspò w la.

Antre nan Etazini

Visa Elektwonik Ozetazini obligatwa pou w ka monte nan yon vòl Ozetazini paske san li ou pa ka pran okenn vòl nan Etazini. Sepandan, US Ladwàn ak Pwoteksyon Border (CBP) oswa ofisyèl fwontyè Etazini yo ka refize w antre nan ayewopò a menm si w se yon moun ki gen yon Visa Elektwonik Ameriken ki apwouve.

 • si nan moman sa a nan antre ou pa gen tout dokiman ou, tankou paspò ou, nan lòd, ki pral tcheke pa ofisyèl yo fwontyè
 • si ou poze nenpòt risk sante oswa finansye
 • si ou gen istwa kriminèl / teworis anvan oswa pwoblèm imigrasyon anvan yo

Si w pare tout dokiman ki nesesè pou Visa Amerik la sou entènèt epi ranpli tout kondisyon elijiblite pou Visa Elektwonik Ozetazini, Lè sa a, ou ta dwe kapab byen fasil aplike sou Entènèt pou aplikasyon Visa Ameriken an ki gen fòm se byen senp ak senp. Si ou bezwen nenpòt klarifikasyon li Pwosesis aplikasyon sou entènèt viza ameriken gid oswa kontakte asistans nou an pou sipò ak konsèy.

Dokiman ke moun ki gen US Visa Online yo ka mande nan fwontyè Etazini

Mwayen pou sipòte tèt yo

Yo ka mande aplikan an pou bay prèv ke yo ka sipòte finansyèman ak soutni tèt yo pandan sejou yo Ozetazini.

Kontinye / retounen tikè vòl.

Aplikan an ka oblije montre ke li gen entansyon kite Etazini apre objektif vwayaj la pou li te aplike US Visa Online fini.

Si aplikan an pa gen yon tikè, yo ka bay prèv lajan ak kapasite pou achte yon tikè alavni.

Benefis nan aplikasyon sou entènèt

JIS KÈK NAN AVANTAJ KI PI ENPÒTAN POU APLIKE VISA US OU OU ENTÈNÈT

sèvis Metòd papye Online
Ou ka jwenn aksè nan platfòm aplikasyon dijital 24/365 nou an nenpòt ki lè, sa ki pèmèt ou aplike pou US ESTA ou yon fason fasil pandan tout ane a.
Pa gen okenn limit tan ki enpoze sou pwosesis aplikasyon w lan, sa ki ba ou fleksibilite pou konplete li nan pwòp vitès ou.
Ekspè viza devwe nou yo byen egzamine epi korije aplikasyon w lan anvan yo soumèt li, asire presizyon, epi ogmante chans pou apwobasyon.
Nou bay yon pwosedi aplikasyon senplifye, ki rann li pi fasil pou w navige epi ranpli aplikasyon US ESTA w la san konplikasyon.
Ekip nou an pran angajman pou l korije nenpòt done ki pa egzat oswa ki pa egzak nan aplikasyon w lan, pou minimize risk erè yo epi amelyore kalite jeneral li yo.
Nou bay enfòmasyon prive yo priyorite epi nou ofri yon fòm ki an sekirite pou w soumèt aplikasyon w lan san w pa enkyete w konsènan aksè san otorizasyon a enfòmasyon pèsonèl ou.
Nou fè yon kantite mil siplemantè lè nou verifye ak valide nenpòt enfòmasyon siplemantè obligatwa pou asire presizyon ak konplè aplikasyon US ESTA ou a.
Sipò pou kliyan nou an disponib 24/7 pou bay asistans ak adrese nenpòt kesyon oswa pwoblèm ou ka genyen. Ou ka kontakte nou pa imel pou sipò rapid ak serye.
Nan ka malere pou w pèdi Visa sou Entènèt Etazini an, nou ofri sèvis rekiperasyon imel pou ede w rekipere dokiman viza w yo.