Зошто мојата исплата беше одбиена? Совети за решавање на проблеми

Може да има неколку различни причини за одбивање на плаќањето.

Ако вашиот дебитна или кредитна картичка беше одбиена, проверете дали:

Вашата компанија или банка за картички има повеќе информации - Јавете се на телефонскиот број на задната страна на вашата кредитна или дебитна картичка за да се изврши оваа меѓународна трансакција. Вашата банка или финансиска институција е свесна за ова вообичаено прашање.

Вашата картичка е истечена или застарена - осигурете се дека вашата картичка е сè уште валидна.

Вашата картичка нема доволно средства - осигурете се дека вашата картичка има доволно средства за плаќање на трансакцијата.