Миний төлбөр яагаад татгалзсан бэ? Алдааг олж засварлах зөвлөмжүүд

Төлбөр төлөхөөс татгалзах хэд хэдэн шалтгаан байж болно.

Хэрвээ чиний дебит буюу кредит карт татгалзсан, дараах эсэхийг шалгана уу:

Таны картын компани эсвэл банк илүү мэдээлэлтэй байна - Энэхүү олон улсын гүйлгээг хийхийн тулд кредит эсвэл дебит картынхаа ард байгаа утасны дугаар руу залгана уу. Танай банк эсвэл санхүүгийн байгууллага энэ нийтлэг асуудлыг мэддэг.

Таны карт хугацаа дууссан эсвэл дууссан байна - Таны карт хүчинтэй хэвээр байгаа эсэхийг шалгаарай.

Таны картанд хангалттай мөнгө байхгүй байна - Таны карт гүйлгээний төлбөрийг хийхэд хангалттай хөрөнгөтэй эсэхийг шалгаарай.