यूएसए व्हिसा ऑनलाइन अर्ज

  1. १. अर्ज ऑनलाईन जमा करा
  2. 2. देयकाचे पुनरावलोकन आणि कन्फर्म करा
  3. 3. मंजूर यूएस व्हिसा प्राप्त करा

कृपया इंग्रजीमध्ये सर्व माहिती प्रविष्ट करा

वैयक्तिक माहिती

*
आपल्या पासपोर्टमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपले आडनाव नक्की प्रविष्ट करा
  • कौटुंबिक नाव आडनाव किंवा आडनाव म्हणून देखील ओळखले जाते
  • आपल्या पासपोर्टवर जशी दिसते तशी सर्व नावे प्रविष्ट करा.
*
आपल्या पासपोर्टमध्ये दाखवल्यानुसार आपले नाव आणि मध्य नाव प्रविष्ट करा
  • कृपया आपल्या पासपोर्ट किंवा ओळख दस्तऐवजावर दर्शविल्याप्रमाणे आपले नाव (ती नाव दिलेली नावे म्हणून देखील ओळखली जाते) द्या.
खाली दिलेले पूर्ण नाव (कोणत्याही मधल्या नावांसह) इंग्रजीत आहे आणि तुमच्या पासपोर्टमधील नावाशी तंतोतंत जुळत असल्याची खात्री करा.

*
*
*
आपल्या पासपोर्टमध्ये दर्शविल्यानुसार आपले शहर किंवा जन्म राज्य प्रविष्ट करा
  • आपल्या पासपोर्टवर जन्म स्थानात दर्शविलेले शहर / नगर / गावचे नाव प्रविष्ट करा. आपल्या पासपोर्टवर शहर / शहर / गाव नसल्यास, आपण जन्मलेल्या शहराचे / गावचे / गावचे नाव प्रविष्ट करा.
*
  • ड्रॉप-डाऊन मेन्यूमधून आपल्या पासपोर्टवर जन्म स्थानात दर्शविलेले देशाचे नाव निवडा.
*
  • आपण प्रदान करता त्या ईमेल पत्त्यावर आपल्याला एक ईमेल प्राप्त होईल जो आपल्या अर्जाच्या पावतीची पुष्टी करतो.
*
*
*