ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ

သင်၏ eVisa လျှောက်လွှာ၏ရလဒ်ကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အစိုးရဝဘ်ဆိုဒ်တွင် လျှောက်လွှာတင်ပြီးသည်နှင့် ပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှောက်လွှာခွင့်ပြုချက်အတွက် မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမျှ ကတိမပေးသော်လည်း သင်၏ဘာသာစကားမှ အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် အမှားကင်းပြီး သင့်ဓာတ်ပုံကို လက်ခံနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှောက်လွှာကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်ကတိကိုမျှ မပြုလုပ်ပါ။

သမိုင်းရလဒ်များအရ 98% ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှ 72 နာရီအတွင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။

အတိတ်သမိုင်းရလဒ်များသည် အနာဂတ်ရလဒ်များကို ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်၊

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာသာစကား 104 ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ခြင်း နှင့် စာရေးစာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ: