Online žiadosť o vízum do USA

  1. 1. Odošlite žiadosť online
  2. 2. Skontrolujte a potvrďte platbu
  3. 3. Získajte schválené americké víza

Zadajte všetky informácie v angličtine

Osobné dáta

*
Zadajte svoje priezvisko presne tak, ako je uvedené v pase
  • Priezvisko je tiež známe ako Priezvisko alebo Priezvisko
  • Zadajte VŠETKY mená, ako sú uvedené vo vašom pase.
*
Zadajte svoje krstné meno a priezvisko, ako je uvedené v pase
  • Zadajte svoje krstné meno (mená) (tiež známe ako „krstné meno“) presne tak, ako je to uvedené vo vašom pase alebo doklade totožnosti.
Uistite sa, že celé meno uvedené nižšie (vrátane akýchkoľvek stredných mien) je v angličtine a presne sa zhoduje s menom vo vašom pase.

*
*
*
Zadajte svoje mesto alebo štát narodenia, ako je uvedené v pase
  • Do pasu zadajte názov mesta / obce / obce zobrazené v poli miesta narodenia. Ak vo svojom pase nie je mesto / obec / obec, zadajte názov mesta / obce / obce, kde ste sa narodili.
*
  • Z rozbaľovacej ponuky vyberte názov krajiny, ktorá sa zobrazuje v poli Miesto narodenia vo vašom pase.
*
  • Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete, dostanete e-mail s potvrdením prijatia vašej žiadosti.
*
*
*