American Visa Application Form, Proseso - Paano Mag-apply para sa American Visa

Ang US ESTA, o Electronic System for Travel Authorization, ay isang kinakailangang dokumento sa paglalakbay para sa mga mamamayan ng ESTA Kwalipikado (o visa-exempt) na mga bansa. Ang pag-aaplay para sa isang ESTA ay isang simpleng proseso ngunit nangangailangan ng ilang paghahanda.

ESTA US Visa, o US Electronic System para sa Pahintulot sa Paglalakbay, ay isang sapilitan na dokumento sa paglalakbay para sa mga mamamayan ng mga bansang walang bayad na visa. Kung ikaw ay isang mamamayan ng isang karapat-dapat na bansa sa US ESTA kakailanganin mo ESTA US Visa para layo-layo or transit, o para sa turismo at pamamasyal, o para sa negosyo mga layunin.

Ang pag-apply para sa isang ESTA USA Visa ay isang diretsong proseso at ang buong proseso ay maaaring kumpletuhin online. Gayunpaman, magandang ideya na maunawaan kung ano ang mahahalagang kinakailangan sa US ESTA bago mo simulan ang proseso. Upang makapag-aplay para sa iyong ESTA US Visa, kailangan mong kumpletuhin ang application form sa website na ito, magbigay ng mga detalye ng pasaporte, trabaho at paglalakbay, at magbayad online.

Pangkalahatang-ideya ng Application ng ESTA US Visa

Mahahalagang Kinakailangan

Bago mo makumpleto ang iyong aplikasyon para sa ESTA US Visa, kakailanganin mong magkaroon ng tatlong (3) mga bagay: isang wastong adres sa email, isang paraan upang magbayad online (debit card o credit card o PayPal) at isang wasto pasaporte.

 1. Isang wastong email address: Kakailanganin mo ng valid na email address para mag-apply para sa ESTA US Visa application. Bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon, kailangan mong ibigay ang iyong email address at lahat ng komunikasyon tungkol sa iyong aplikasyon ay gagawin sa pamamagitan ng email. Pagkatapos mong makumpleto ang US ESTA application, ang iyong ESTA para sa United States ay dapat dumating sa iyong email sa loob ng 72 oras.
 2. Online na paraan ng pagbabayad: Pagkatapos ibigay ang lahat ng mga detalye tungkol sa iyong paglalakbay sa United States, kailangan mong gawin ang pagbabayad online. Ginagamit namin ang Secure PayPal payment gateway para iproseso ang lahat ng pagbabayad. Kakailanganin mo ang alinman sa isang wastong Debit o Credit card (Visa, Mastercard, UnionPay) o PayPal account upang magawa ang iyong pagbabayad.
 3. Wastong pasaporte: Dapat mayroon kang valid na pasaporte na hindi pa nag-expire. Kung wala kang pasaporte, dapat kang mag-aplay kaagad para sa isa dahil hindi makukumpleto ang aplikasyon ng ESTA USA Visa nang walang impormasyon ng pasaporte. Tandaan na ang US ESTA Visa ay direkta at elektronikong naka-link sa iyong pasaporte.

Application Form at suporta sa Wika

Suporta sa ESTA US Visa Wika

Upang simulan ang iyong aplikasyon, pumunta sa www.us-visa-online.org at i-click ang Mag-apply Online. Dadalhin ka nito sa ESTA United States Visa Application Form. Nagbibigay ang website na ito ng suporta para sa maraming wika tulad ng French, Spanish, Italian, dutch, Norwegian, Danish at higit pa. Piliin ang iyong wika tulad ng ipinapakita at makikita mo ang application form na isinalin sa iyong katutubong wika.

Kung nagkakaproblema ka sa pagsagot sa form ng aplikasyon, maraming mapagkukunang magagamit upang matulungan ka. May isang Mga Madalas Itanong pahina at pangkalahatang mga kinakailangan para sa US ESTA pahina. Kung kailangan mo ng anumang tulong o nangangailangan ng anumang paglilinaw dapat kang makipag-ugnayan sa aming helpdesk para sa suporta at gabay.

Kinakailangan ang oras upang makumpleto ang aplikasyon ng ESTA US Visa

Karaniwang tumatagal ng 10-30 minuto upang makumpleto ang aplikasyon ng ESTA. Kung handa mo na ang lahat ng impormasyon, maaaring tumagal ng kasing liit ng 10 minuto upang makumpleto ang form at maisagawa ang iyong pagbabayad. Dahil ang ESTA US Visa ay isang 100% online na proseso, karamihan sa mga resulta ng aplikasyon sa US ESTA ay ipinapadala sa koreo sa loob ng 24 na oras sa iyong email address. Kung hindi mo pa handa ang lahat ng impormasyon, maaaring tumagal ng hanggang isang oras bago matapos ang aplikasyon.

Mga Tanong at Seksyon ng Form ng Application

Narito ang mga katanungan at seksyon sa form ng Application ng ESTA US Visa:

Personal Mga Detalye

 • Pamilya / apelyido
 • Una / Naibigay na Pangalan
 • Kasarian
 • Petsa ng kapanganakan
 • Lugar ng kapanganakan
 • Bansa kung saan ipinanganak
 • email Address
 • Status ng martial
 • Bansa ng pagkamamamayan

Mga Detalye ng Pasaporte

 • Numero ng pasaporte
 • Petsa ng Isyu ng Pasaporte
 • Petsa ng Pag-expire ng Pasaporte
 • Sa nakaraan mayroon ka bang mamamayan ng anumang ibang bansa? (opsyonal)
 • Country of Past Citizenship (opsyonal)
 • Paano mo nakamit ang nakaraang pagkamamamayan (sa pamamagitan ng kapanganakan, sa pamamagitan ng mga magulang o naturalized)? (opsyonal)

Detalye ng Address

 • Linya ng Address ng Bahay 1
 • Linya 2 ng Address ng Bahay (opsyonal)
 • Bayan o lungsod
 • Estado o Lalawigan o Distrito
 • Postal / ZIP Code
 • bansa ng paninirahan
 • Numero ng mobile phone

Mga Detalye ng Point ng Pakikipag-ugnay sa Estados Unidos

 • Buong pangalan ng Makipag-ugnay
 • Makipag-ugnay sa Linya ng Address 1
 • Makipag-ugnay sa Linya ng Address 2
 • lungsod
 • estado
 • Numero ng mobile phone

Mga detalye sa Paglalakbay at Pagtatrabaho

 • Layunin ng pagbisita (turista, transit o negosyo)
 • Inaasahang petsa ng pagdating
 • Mayroon ka bang kasalukuyan o dating employer?
 • Pangalan ng employer o Kumpanya
 • Pamagat ng Trabaho (opsyonal)
 • Linya ng Address ng Pinuno ng 1
 • Linya 2 ng Address ng Pinuno ng empleyado (opsyonal)
 • Bayan o lungsod ng trabaho
 • Estado o Distrito ng Pagtatrabaho
 • Bansa ng Pagtatrabaho

Mga detalye ng karapat-dapat

 • Naaresto ka na ba o nahatulan para sa isang krimen na nagresulta sa malubhang pinsala sa pag-aari, o malubhang pinsala?
 • Nakasuway ka na ba ng anumang batas na nauugnay sa pagkakaroon, paggamit, o pamamahagi ng iligal na droga?
 • Naghahanap ka ba upang makisali o nakapasok ka na ba sa mga aktibidad ng terorista, paniniktik, pagsabotahe, o pagpatay ng lahi?
 • Naranasan mo ba na gumawa ng pandaraya o maling paglalarawan ng iyong sarili o sa iba upang makakuha, o tulungan ang iba na makakuha, isang visa o pagpasok sa Estados Unidos?
 • Kasalukuyan kang naghahanap ng trabaho sa Estados Unidos o dati ka bang nagtatrabaho sa Estados Unidos nang walang paunang pahintulot mula sa gobyerno ng US?
 • Natanggihan ka na ba ng isang US visa na iyong na-apply para sa iyong kasalukuyan o nakaraang pasaporte, o tinanggihan ka na bang pumasok sa Estados Unidos o binawi ang iyong aplikasyon para sa pagpasok sa isang port ng pagpasok ng US?
 • Naranasan mo na bang manatili sa Estados Unidos nang mas matagal kaysa sa panahon ng pagpasok na ibinigay sa iyo ng gobyerno ng US?
 • Naglakbay ka na ba, o naroroon sa Iran, Iraq, Libya, North Korea, Somalia, Sudan, Syria o Yemen noong o pagkatapos ng Marso 1, 2011?
 • Mayroon ka bang pisikal o mental na karamdaman; o ikaw ay isang drug abuser o adik; o mayroon ka bang kasalukuyang mga sumusunod na sakit: Cholera, Diphtheria, infectious Tuberculosis, Plague, Smallpox, Yellow Fever?

Pagpasok ng impormasyon sa pasaporte

Mahalagang maglagay ng tama Numero ng pasaporte at Nag-isyu ng Bansa ng Pasaporte dahil ang iyong ESTA US Visa application ay direktang naka-link sa iyong pasaporte at kailangan mong maglakbay gamit ang pasaporte na ito.

Numero ng pasaporte

 • Tingnan ang iyong pahina ng impormasyon sa pasaporte at ipasok ang numero ng pasaporte sa tuktok ng pahinang ito
 • Ang mga numero ng pasaporte ay halos 8 hanggang 11 na mga character. Kung naglalagay ka ng isang numero na masyadong maikli o masyadong mahaba o nasa labas ng hanay na ito, parang maling numero ang ipinasok mo.
 • Ang mga numero ng pasaporte ay kumbinasyon ng mga alpabeto at numero, kaya maging mas maingat sa titik O at numero 0, titik I at numero 1.
 • Ang mga numero sa pasaporte ay hindi dapat maglaman ng mga espesyal na character tulad ng isang gitling o puwang.

Nag-isyu ng Bansa ng Pasaporte

 • Piliin ang code ng bansa na ipinakita nang eksakto sa pahina ng impormasyon ng pasaporte.
 • Upang malaman kung hanapin ng bansa ang "Code" o "Issuing Country" o "Awtoridad"

Kung impormasyon sa pasaporte viz. Ang numero ng pasaporte o country code ay mali sa ESTA US Visa application, maaaring hindi ka makasakay sa iyong flight papuntang United States.

 • Maaari mo lamang malaman sa paliparan kung nagkamali ka.
 • Kakailanganin mong mag-apply muli para sa ESTA US Visa sa paliparan.
 • Maaaring hindi posible na makakuha ng US ESTA sa huling minuto at maaari itong tumagal ng hanggang 3 araw sa ilang mga kaso.

Ano ang mangyayari pagkatapos magsagawa ng Pagbabayad

Kapag nakumpleto mo na ang pahina ng Application Form, sasabihan ka na magbayad. Ang lahat ng mga pagbabayad ay pinoproseso sa pamamagitan ng Secure PayPal payment gateway. Kapag kumpleto na ang iyong pagbabayad, dapat mong matanggap ang iyong US ESTA Visa sa iyong email inbox sa loob ng 72 oras.

Mga Susunod na Hakbang: Pagkatapos mag-apply at magbayad para sa ESTA US Visa


Mangyaring mag-apply para sa isang ESTA US Visa 72 oras nang maaga sa iyong flight.