Αμερική Visa Online

Η America Visa Online είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που επαληθεύει την καταλληλότητα των ταξιδιωτών να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη διακυβέρνηση του Πρόγραμμα απαλλαγής από τη θεώρηση (VWP)

Αμερική Visa Online είναι μια ηλεκτρονική εξουσιοδότηση ταξιδιού ή ταξιδιωτική άδεια για να επισκεφθείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρονικό διάστημα έως και 90 ημέρες και να επισκεφθείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Αίτηση Αμερικανικής Βίζας σε λίγα λεπτά. Διαδικασία βίζας για την Αμερική είναι αυτοματοποιημένο, απλό και εντελώς διαδικτυακό.

Οι αιτήσεις για βίζα μπορεί να είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία εάν κάποιος δεν ξέρει πώς να το κάνει. Υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών και μια σειρά ερωτήσεων που πρέπει να παρακολουθήσει κανείς, να κατανοήσει και να υποβάλει πριν εγκριθεί μια βίζα.

Τις περισσότερες φορές λόγω μιας πολύ μικρής βλάβης στα έγγραφα που παρέχονται ή κατά τη διάρκεια της περιόδου ερωτήσεων και απαντήσεων, η America Visa Online του αντίστοιχου ατόμου απορρίπτεται. Εξαρτάται επίσης από τον σκοπό της θεώρησης για την οποία υποβάλλετε αίτηση, τον χρόνο που θα χρειαστείτε με αυτήν τη βίζα και τα προσόντα σας για αυτήν την αίτηση.

Για κάθε χώρα, υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που πρέπει να πληρούνται και αυτές οι παράμετροι διαφέρουν από χώρα σε χώρα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον σκοπό της αίτησής σας. Για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη διαδικασία του Αίτηση Αμερικανικής Βίζας προτού ξεκινήσετε την αίτηση για βίζα, θα σας βοηθήσουμε με ορισμένες περιπλοκές που θα πρέπει να εξετάσετε στο Έντυπο Αίτησης Αμερικανικής Βίζας. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να κάνετε λάθη στο Έντυπο Αίτησης Αμερικανικής Βίζας και μειώνοντας τις πιθανότητες να μην γίνει αποδεκτή η αίτησή σας. Μπορείτε να περάσετε πολύ προσεκτικά από το συχνές ερωτήσεις ζητήθηκε από τους αιτούντες που παρέχονται παρακάτω και βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας είναι καλή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας American Visa Online και της κανονικής American Visa

Πριν σας πούμε τη διαφορά μεταξύ α ΗΠΑ Visa και ένα Βίζα ΗΠΑ (Αμερική Visa Online), επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για το τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι. ΕΝΑ Visa είναι κατά κύριο λόγο μια προσωρινή και υπό όρους εξουσιοδότηση που δίνεται από μια κυβερνητική πολιτεία σε κάθε αλλοδαπό που επιθυμεί να ταξιδέψει σε διαφορετικές περιοχές/χώρες και αυτό Visa τους επιτρέπει να εισέλθουν, να παραμείνουν εντός ή να εξέλθουν από την εν λόγω επικράτεια/χώρα.

Αμερικανική σημαία Το σύστημα America Visa Online δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να καθορίσει το καθεστώς επιλεξιμότητας των πολιτών από χώρες στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα.

ΗΠΑ Visa

Η Αμερικανική Βίζα που δίνεται σε τέτοιους ταξιδιώτες έχει ορισμένες παραμέτρους που κυριαρχούν στη διαμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, η διάρκεια της παραμονής τους, οι περιοχές που επιτρέπεται να επισκεφθούν εντός αυτών των ΗΠΑ, οι ημερομηνίες που αναμένεται να εισέλθουν, ο αριθμός των επισκέψεων που πραγματοποιούν στις ΗΠΑ σε μια συγκεκριμένη περίοδο ή εάν το άτομο είναι αρκετά ικανό να εργαστεί σε ΗΠΑ για τις οποίες εκδίδεται η βίζα. Οι αμερικανικές βίζες είναι βασικά δελτία άδειας που επιτρέπουν σε κάποιον να εισέλθει και να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάθε χώρα έχει το δικό της σύνολο οδηγιών που δίνονται για να επιτρέπεται σε οποιοδήποτε άτομο να μεταβεί σε άλλη χώρα ή επικράτεια.

America Visa Online ή American Visa Online

Το ESTA σημαίνει Ηλεκτρονικό σύστημα εξουσιοδότησης ταξιδιού. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που επαληθεύει το επιλεξιμότητα των ταξιδιωτών για ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη διακυβέρνηση του Προγράμματος Απαλλαγής Βίζας (VWP). Όταν ένα άτομο λάβει εξουσιοδότηση από Αμερική Visa Online, δεν αποφασίζει εάν ο επισκέπτης είναι αποδεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αποδοχή αυτού του επισκέπτη καθορίζεται μόνο από το Τελωνεία και Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) oυπάλληλοι κατά την άφιξη του επισκέπτη στον τόπο.

Ο σκοπός της Ηλεκτρονική Αίτηση Βίζας Αμερικής είναι η συλλογή βιογραφικών στοιχείων και απαντήσεων σε ερωτήσεις καταλληλότητας για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα. Αυτή η αίτηση πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ημερομηνία ταξιδιού. Παρόλο που συνιστάται ο επισκέπτης να κάνει αίτηση αμέσως μόλις προγραμματίσει να κάνει το ταξίδι ή πριν ξεκινήσει να αγοράσει τα αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό τους δίνει αρκετό χρόνο για να αποφευχθεί κάθε είδους σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Τότε θα έχουν χρόνο στα χέρια τους για να διορθώσουν τυχόν λάθη που προκύψουν.

Υπάλληλοι Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ Υπάλληλος CBP των Ηνωμένων Πολιτειών (Τελωνειακή και Προστασία Συνόρων).

Διαφορά μεταξύ Visa και Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Άδειας

A Visa διαφέρει από μια εξουσιοδοτημένη έγκριση ταξιδιού και δεν είναι ίδια. Εξυπηρετεί τη λειτουργία των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων με ενδιαφέρον για τη θεώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα σενάριο όπου η θεώρηση είναι η μόνη υποχρεωτική απαίτηση που αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επισκέπτες που διαθέτουν έγκυρη βίζα των ΗΠΑ θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση την ισχύ αυτής της θεώρησης και τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε.

Όσοι ταξιδεύουν με έγκυρη αμερικανική βίζα δεν χρειάζονται άλλου είδους ταξιδιωτική άδεια για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταξιδιωτική βίζα θα προσδιορίζει τον σκοπό της επίσκεψης, δεδομένου ότι ο ταξιδιώτης ταξιδεύει αποκλειστικά για την αντίστοιχη βίζα.

Τι είναι η America Visa Online και πότε απαιτείται;

Για την προώθηση της υπάρχουσας ασφάλειας περιηγήσεων και ταξιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα, η αμεσότητα να ταξιδεύετε χωρίς Visa έχει ενισχυθεί.

Η καλύτερη κατόχους διαβατηρίων χωρών του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εξακολουθούν να είναι αρκετά επιλέξιμοι για να ταξιδέψουν χωρίς να χρειάζεται να φέρουν βίζα, αλλά ταυτόχρονα, απαιτείται να λάβουν την έγκριση της ταξιδιωτικής τους άδειας, 72 ώρες πριν από την επίσκεψή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η εξουσιοδότηση ονομάζεται Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση ( ή Αμερική Visa Online)

Μόλις φτάσετε στα απαιτούμενα βιογραφικά στοιχεία του Αίτηση Αμερικανικής Βίζας και τα στοιχεία πληρωμής που παρέχονται στον ιστότοπο, γνωρίζετε ότι η αίτησή σας βρίσκεται τώρα υπό επεξεργασία από το σύστημα για έλεγχο της καταλληλότητάς σας να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα χωρίς να χρειάζεται να έχετε μαζί σας βίζα. Μια αυτοματοποιημένη απόκριση δημιουργείται από το σύστημα στο οποίο έχετε κάνει αίτηση και ακριβώς πριν από την επιβίβασή σας, ένας μεταφορέας θα επαληθεύσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Τελωνεία και Προστασία των Συνόρων ηλεκτρονικά ότι υπάρχει η έγκρισή σας για εξουσιοδότηση ταξιδιού.

Οι αιτούντες που λαμβάνουν έγκριση πρέπει να γνωρίζουν ότι η America Visa Online ισχύει μόνο για δύο χρόνια ή μέχρι τη στιγμή που λήγει το διαβατήριό τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Όταν σχεδιάζετε το ταξίδι σας στις ΗΠΑ, να ξέρετε ότι μπορείτε να μείνετε έως και 90 ημέρες σε ένα μόνο ταξίδι.

Σημειώστε επίσης ότι απαιτείται νέα εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικής Βίζας εάν συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα:

  • Εάν σας εκδοθεί νέο διαβατήριο.
  • Αποφασίζετε να αλλάξετε το όνομά σας (πρώτο ή τελευταίο)
  • Αποφασίζεις να επαναπροσδιορίσεις το φύλο σου.
  • Η υπηκοότητά σου αλλάζει.

Γιατί είναι υποχρεωτική η American Visa Online;

Οι "Συστάσεις εφαρμογής του νόμου της Επιτροπής της 9/11 του 2007" (Νόμος 9/11) έκανε μια τροποποίηση στην ενότητα 217 που ανήκει στον Νόμο για τη Μετανάστευση και την Εθνικότητα (INA), η οποία απαιτεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) να επιβάλουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα εξουσιοδότησης ταξιδιού και να ξεκινήσουν άλλα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα (VWP).

Το ESTA λειτουργεί μόνο ως πρόσθετη ασπίδα που χρησιμεύει ως ένα άλλο επίπεδο ασφάλειας που επιτρέπει στο DHS να αναλύει πριν από το ταξίδι, εάν ο ταξιδιώτης είναι κατάλληλος να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα και εάν τέτοιου είδους ταξιδιωτικές υποδείξεις κίνδυνο επιβολής του νόμου ή ασφάλειας.


Έλεγχος σας επιλεξιμότητα για την Αμερική Visa Online και κάντε αίτηση για America Visa Online 72 ώρες πριν από την πτήση σας. Βρετανοί πολίτες, Ισπανοί πολίτες, Γάλλοι πολίτες, Ιάπωνες πολίτες και Ιταλοί πολίτες μπορεί να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά για Ηλεκτρονική Αμερικανική Βίζα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή χρειάζεστε διευκρινίσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας helpdesk για υποστήριξη και καθοδήγηση.